همه داد و فریاد میکنیم امان از خیانت !چرا وفایی نیست …صد رحمت به وفای حیوانات…. 

اما ای من و تویی که از قافله جا مانده ایم کجای کار میلنگد….؟؟؟

به این فکر کرده ایم از کی خیانت ها زیاد شده؟؟؟از آنجا که امکانات این مملکت رو هرچند کم و یا زیاد استفاده کردیم و نمکدان رهبری را شکستیم از آن روز است که اموالمان خورده می شود و بدی درحقمان می شود چه آشنا و چه غریبه… ما پشت پا زیاد خورده ایم چون پشت پا زیاد زده ایم.ارزش پدر بیش از اینهاست .

دنیا دار مکافات است هرچه می کشیم از هرآنچیزی است که خود کرده ایم و خود کرده را تدبیر نیست.

موضوعات: رهایی از زندان
[یکشنبه 1397-01-26] [ 06:11:00 ب.ظ ]